Sök:

Att välja backslag:

Det är viktigt att klargöra på vilket användnings område klassificering båten/fartyg skall möta, så att det riktiga backslaget kan väljas.

FritidPlanande sport båtar, Yachter, dock inte mer än 500 driftstimmar per år, inte för Charterbåtar eller långa resor.

Lätt YrkestrafikHalvplanande båtar/fartyg, lätt yrkestrafik och fritidsanvändning (också Charterbåtar) inte mer än 1500 driftstimmar per år.

 Kontinuerlig drift: Obegränsad användning för deplacerande eller halvplanande båtar/fartyg som t.ex. bogserbåtar och fiskefartyg.

 Alla PRM backslag har följande egenskaper:

 

 • Alla PRM backslag är utrustade med trycklager på utgående axel.
 • Endast en oljesort behövs ombord då alla PRM backslag använder vanlig motorolja som smörjmedel.
 • P.g.a. de korta inbyggnadsmåtten och de många varianterna är det alltid möjligt att optimalt utnyttja motorrummet.
 • Även när motorn inte är igång kan propellern obegränsat snurra vilket gör PRM backslag väldigt uppskattade av segelbåts ägare.
 • Utom PRM 80D och 1750 kan alla PRM backslag levereras med Lloyds certifikat.
 • Självklart garanterar PRM Marine ltd kvaliteten på alla PRM backslag och däribland är inte PRM 80D och 1750 något undantag.

 

För alla PRM Hydrauliska backslag gäller även:

 

 • Alla backslag får kontinuerligt köras med full effekt framåt eller bakåt. 
 • Alla backslag har samma utväxling för framåt eller bakåt gång, därför spelar det ingen roll om man har vänster eller höger gående propellrar. 
 • Alla backslag har en inbyggd nödfunktion som aktiveras i de fall som en hydraulisk stömung skulle uppstå. 
 • Genom backslagets hydrauliska uppbyggnad/funktion är det mycket enkelt att använda och lämpar sig därför utmärkt för dubbel kommando (flybridge Control). 
 • Förutom PRM 150D, 1500 och 1750 så kan alla PRM backslag användas tillsammans med höger roterande motorer, detta genom att enkelt vrida oljepumpen 180°. 
 • Från och med PRM 500 så kan backslagen utrustas med PTO (Power Take Off) hydraulisk pump. Maximal tillåten motoreffekt är då 29.5 hk per 1000 rpm (Detta motsvarar ett vridmoment av 209 Nm).

 Inbyggnadstips för ett korrekt montage:

 

 • Vi rekommenderar att smörja in ingående axel med kopparfett.
 • Se, för PRM 150, till att avluftnings hålet inte är igensatt. 
 • Avluftningen på PRM backslag måste alltid hållas rena. 
 • De två för PRM 1000 med levererade avluftningsnipplarna måste alltid monteras. 
 • Meddela er lokala agent om ni överskridit maximal inbyggnadsvinkel. 
 • Det är viktigt att korrekt uppdiktning/linjering av propelleraxeln sker. Också centrering av svänghjulskåpa gentemot motor och vibrationsdämparen på svänghjulet är viktigt. 
 • Använd alltid förskriven oljekylare. 
 • Slaglängden på handreglaget skall regelmässigt kontrolleras så att den motsvarar slaglängden på ditt backslagreglage. 
 • På motorer med mindre än 4 cylindrar gäller oftast andra regler vid maximalt effektuttag. 
 • Då alla PRM backslag levereras med ett tunt skikt av konserverings olja på alla inre delar, så måste backslaget efter att det fylls med motorolja först köras i 15 minuter för att sedan tappas på denna. Därefter fylls ny olja på nytt. 
 • Det enda riktiga sättet att tappa backslaget på olja är att göra det med olje avtappningsskruven på backslagets undersida. 
 • Oljenivån kontrolleras genom att oljestickan skruvas i botten och därefter avläses.