Sök:
G-PROP är en 3-bladig segelbåtspropeller för fast axel och S-drev där bladen under segling automatiskt ställer om sig tillbaka i neutral position vilket ger ett minimalt vattenmotstånd.

Propellerns stigning justeras med en justeringsring som är beräknad och tillverkad speciellt för din båt. Dessutom följer två tillsatsringar med lite avvikande stigning med varje leverans.

Propellerns stigning kan anpassas till båtens vikt, längd, skrovform o s v för maximal effekt.
På samma sätt är det också möjligt att växla mellan höger- och vänstergående propeller.

Backning:
G-PROP har olika stigning mellan färd framåt och bakåt för bästa möjliga effekt.
Det gör att G-PROP har samma verkningsgrad vid backning som vid gång framåt.
Propellerbladens vridningsmekanism gör så att propellern alltid får sin förinställda stigning.

G-PROP’s viktigaste egenskap är att bladen automatiskt går till neutral position så snart propelleraxeln slutar att rotera och seglen övertar framdriften av båten.
Detta tillsammans med den optimala utformningen av G-PROP’s blad.
G-PROP ger lågt seglingsmotstånd
G-PROP roterar inte med vid segling.

2års garanti.